Ouders > Schoolbestuur

Schoolbestuur

 

Basisschool SBO Bernardus is een van de 58 scholen behorend bij INNOVO, stichting voor katholiek primair onderwijs. Het college van bestuur en de directeuren van alle scholen maken het beleid in het directie-besturen-overleg (DBO).
De Raad van Toezicht stelt vervolgens dit beleid vast. De voorzitter van het college van bestuur is de heer Bert Nelissen.
INNOVO is het bevoegd gezag van de school.
Schooloverstijgende zaken zoals: centrale administratie en financiële zaken worden uitgevoerd door het Stafbureau, dat gevestigd is in Heerlen.

Wilt U meer weten over Innovo zie dan onze schoolgids  tabblad "school" of klik hieronder op het webadres van Innovo.

 

INNOVO
Ruys de Beerenbroucklaan 29a
6417 CC Heerlen

Postbus 2602
6401 DC Heerlen

Tel: 045-5447144

Email: mail@innovo.info
Website: www.innovo.nl