GMR

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)

Voor INNOVO is een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) geïnstalleerd. Deze heeft 14 zetels, gelijkelijk verdeeld tussen de oudergeleding en de personeelsgeleding. De GMR heeft een zittingsduur van vier jaar en jaarlijks treedt een kwart van de leden af. De zittingstermijn loopt van 1 januari tot 1 januari.
De scholen zijn niet rechtstreeks via een MR-lid vertegenwoordigd in de GMR. Daarom werkt de GMR met een regiostructuur, waarbij zes regiofunctionarissen verdeeld over de regio’s Heerlen, Geuldal, Zuid- en Midden-Limburg, Nuth-Voerendaal, Heuvelland en speciaal(basis-)onderwijs een direct aanspreekpunt zijn voor de medezeggenschaps raden in hun regio.

Meer informatie over de GMR vindt U op onderstaande INNOVO pagina:

www.innovo.nl/content.php