Buitenschoolse activiteiten.

Leren vinden we heel belangrijk binnen onze school. De meeste dagen werken we volgens het lesrooster van de groep. Er zijn echter ook momenten in een schooljaar waar wij bewust afwijken van deze structuur. We organiseren elk schooljaar een groot aantal buitenschoolse activiteiten. Samen vieren, samen spelen, samen sporten, samen plezier maken zijn ook belangrijke activiteiten voor onze kinderen. Voor sommige excursies hebben we de hulp van ouders nodig omdat begeleiding noodzakelijk is en het vervoer anders onbetaalbaar wordt.

De exacte data van de diverse activiteiten vindt u op de kalender. Hieronder benoemen we verschillende activiteiten:
 

  • Opening schooljaar op de eerste schooldag
  • Schoolreisje
  • Sport/speldag
  • Sinterklaasfeest
  • Kerstviering
  • Carnavalsviering
  • Paasviering
  • Afsluiting schooljaar

 

Schoolreis
Ieder jaar gaan we met alle kinderen op schoolreis. Voor dit uitje hoeft u geen aparte bijdrage te betalen. Het bedrag van de entree is opgenomen in de bijdrage voor de vormingsdagen/kampdagen. De kosten van de bussen betalen we van een gedeelte van de opbrengst van het chocoladeactie.

De vormingsdagen voor unit 1, 2 en voor alle niet-schoolverlaters van Unit 3.
Op deze dagen worden allerlei activiteiten gepland zoals excursies of uitstapjes, een sportdag, een filmochtend en nog veel meer.

U ontvangt hierover tijdig meer gerichte informatie. Voor deze vormingsdagen wordt een aparte geldelijke bijdrage gevraagd (dit is inclusief het schoolreisje).

Alle schoolverlaters gaan op schoolverlaterkamp. Ook hiervoor wordt een geldelijke bijdrage gevraagd (dit is inclusief het schoolreisje).

 

De Eerste Heilige Communieviering.
Voor kinderen uit unit 1 en unit 2 bestaat de mogelijkheid om de communievoorbereiding op school te doen. Deze organiseren we 1 keer in de 2 jaren. Deze voorbereiding wordt afgesloten met een kindvriendelijke Communiemis in de kerk van Gulpen.
Dit schooljaar is er geen  Communieviering.

Het Vormsel.
Een keer in de twee jaar worden de leerlingen uit unit 3 voorbereid op het Heilig Vormsel. Dit schooljaar is er weer een Vormselviering. Er wordt nog gezocht naar een geschikte datum.