Ziekmelding

Is uw kind ziek of om andere reden afwezig, dan kunt u hem of haar via de mail of telefonisch afmelden.

Indien u het volgende emailadres gebruikt: docenten.bernardus@innovo.nl, dan krijgen alle leerkrachten van onze school uw mail. Dan weet zowel de stamgroepleerkracht, de instructiegroepleerkrachten, maar ook Sonja van de administratie dat uw kind afwezig is.
Mocht u alleen de stamgroepleerkracht van uw kind iets willen medelen kan dit via het emailadres van de leerkracht. Dit is altijd: voornaam.achternaam@innovo.nl
U kunt bij het kopje 'team' kijken naar de juiste schrijfwijze van de namen van de leerkrachten.

Uiteraard kunt u ook bellen: 043-4501682. Omdat we een beperkt aantal telefoonlijnen hebben en we ook niet altijd de telefoon bemand hebben, kan het voorkomen dat u het meerdere keren moet proberen.

In belang van ouders en school willen we een goede controle hebben of iedereen aanwezig is.