Ouderavonden:

Uiteraard vinden wij een goed contact met de ouders / verzorgers van onze leerlingen erg belangrijk. Daarom worden er ieder schooljaar meerdere ouderavonden gehouden:
  • Kennismakingsouderavond: op deze avond vertellen alle stamgroepleerkrachten de gang van zaken binnen hun stamgroep. Deze ouderavond wordt gehouden op maandag 19 september en begint om 19.30 uur.
  • Ouderavond voor ouders van nieuwe leerlingen: alle ouders van onze nieuwe leerlingen worden hievoor uitgenodigd. Er wordt o.a. gesproken over onze zorgcyclus door de Intern Begeleiders, de logopediste en de ergotherapeute vertellen over hun werkzaamheden binnen onze school en er wordt een film veroond waarin al onze nieuwe kinderen in beeld komen. deze avond wordt gehouden op maandag 17 oktober en start om 19.30 uur.
  • Bij nieuwe leerlingen komt de stamgroepleerkracht op huisbezoek.
  • Onze leerlingen ontvangen twee keer per jaar een rapport. Na deze rapporten vinden individuele oudergesprekken plaats. Voor dit schooljaar staan deze ingepland op 6 en 7 februari 2017 en 3 en 4 juli 2017. Ook zijn er twee tussentijdse ouderavonden, waarbij het mogelijk is om een gesprek te voeren met de stamgroepleerkracht van uw kind. Deze zijn gepland in november en in maart.
Natuurlijk kunt u, als u vragen heeft over uw zoon/dochter, altijd contact opnemen met de stamgroepleerkracht van uw kind.