De oudervereniging (OV)

 

De OV stelt zich ten doel het behartigen van de belangen van de

leerlingen van de Bernardusschool te Gulpen. Zij tracht haar doel te bereiken door:

Het verzorgen van nevenactiviteiten van de school
in samenwerking met de schoolleiding en leerkrachten

Het onderhouden van contacten met de school en het bevorderen van deze contacten

 

Iedere ouder die een kind heeft dat de Bernardusschool bezoekt is lid van deze vereniging
De oudervereniging heeft een bestuur welk is samengesteld uit de ouders van leerlingen
Uit hun midden worden penningmeester, secretaris en voorzitter gekozen
Het bestuur vergadert ongeveer 5 keer per jaar.
De oudervereniging bestaat momenteel uit de volgende ouders

Mevrouw Steijns  
Mevrouw Drenth 
            Mevrouw Habets-Lardinois
Mevrouw Vluggen

             Mevrouw Laven-Hamacher
  Mevrouw Bouwens


Toevoeging vanuit school
     Veronique Lindelauf