Aanmelding

Knooppunt
Bekijk hier een korte instructievideo. 

Toelaatbaarheidsverklaring
Wij zijn een Speciale school voor Basisonderwijs (SBO). Dit betekent dat wij alleen kinderen mogen plaatsen die een zgn. "Toelaatbaarheidverklaring" hebben.  Als een school de ondersteuningsbehoefte voor een kind niet kan realiseren, worden ouders en een Trajectbegeleider erbij betrokken en vindt er een 'ronde tafel' gesprek plaats. Een DeskundigenAdvies (DA) adviseert over de toelaatbaarheid van een leerling tot het S(B)O. Indien een TLV van toepassing is, wordt deze door het SWV afgegeven. Op basis hiervan kan een leerling worden geplaatst in het S(B)O.

Bent u in het bezit van deze verklaring dan kunt u uw kind aanmelden bij het SBO. Bij aanmelding vindt een intakegesprek plaats. Dit vindt plaats met Kim Duijkers of Susan Ubaghs tel.nr. 043 450 6150.