De oudervereniging (OV)

De oudervereniging stelt zich het behartigen van de belangen van de leerlingen van de Bernardusschool te Gulpen ten doel en vergadert ongeveer 5 keer per jaar. Voorzitter, secretaris en penningmeester vormen het dagelijks bestuur. Het bestuur is samengesteld uit ouders van leerlingen.  De oudervereniging organiseert tal van activiteiten voor de leerlingen en de ouders. Daarnaast ondersteunen zij de school door allerlei hand- en spandiensten te verrichten. Op deze wijze worden de contacten tussen ouders en school bevorderd.

De oudervereniging bestaat momenteel uit de volgende ouders:
  • Mevrouw Steijns
  • Mevrouw Habets-Lardinois
  • Mevrouw Laven-Hamacher
  • Mevrouw Bouwens
  • Mevrouw Lemlijn
  • Mevrouw Schreurs
  • Mevrouw Bonfrère
Toevoeging vanuit de teamgeleding: Veronique Lindelauf