De oudervereniging (OV)

De OV stelt zich ten doel het behartigen van de belangen van de leerlingen van de Bernardusschool te Gulpen. Zij tracht haar doel te bereiken door: Het verzorgen van nevenactiviteiten van de school
in samenwerking met de schoolleiding en leerkrachten Het onderhouden van contacten met de school en het bevorderen van deze contacten Iedere ouder die een kind heeft dat de Bernardusschool bezoekt is lid van deze vereniging

De oudervereniging heeft een bestuur welk is samengesteld uit de ouders van leerlingen
Uit hun midden worden penningmeester, secretaris en voorzitter gekozen
Het bestuur vergadert ongeveer 5 keer per jaar.
De oudervereniging bestaat momenteel uit de volgende ouders
  • Mevrouw Steijns
  • Mevrouw Drenth
  • Mevrouw Habets-Lardinois
  • Mevrouw Vluggen
  • Mevrouw Laven-Hamacher
  • Mevrouw Bouwens
Toevoeging vanuit school
Veronique Lindelauf