Onze school

SBO Bernardus is een speciale basisschool die voor al haar leerlingen maximale ontwikkelingskansen wil ontplooien. We willen dat leerlingen een positief zelfbeeld ontwikkelen, met hun sterke en minder sterke punten. De leerlingen moeten vertrouwen in zichzelf hebben. We gaan uit van kwaliteiten en talenten van leerling en leerkracht. We hebben hoge verwachtingen van alle leerlingen en alle medewerkers. We spreken ons vertrouwen uit over wat kinderen kunnen en waarbij kinderen leren verantwoordelijk te zijn voor hun eigen leerproces. Het kind leert en werkt samen en dat biedt veel kansen.

We stellen voor elke leerling een ontwikkelingsperspectief op uitgaande van de cognitieve mogelijkheden en de specifieke leerlingkenmerken. De leerling ontvangt een onderwijsarrangement dat tegemoet komt aan de onderwijsbehoeften van de leerling. We hebben hoge verwachtingen van onze leerlingen en stellen daarom hoge doelen. Op schoolniveau hebben we voor de diverse vakgebieden hoge schooldoelen gesteld. Deze worden specifiek vertaald binnen de ontwikkelingsperspectieven.

Wij werken en leren intensief samen met de leerlingen en leerkrachten van de Triangel en vergroten het eigenaarschap van de leerlingen door ze mede verantwoordelijk te maken voor hun leerproces. We bieden een breed aanbod aan op het gebied van Wetenschap en Technologie, ICT en mediawijsheid, kunstzinnige vorming en koken.