Over ons

SBO Bernardus is een speciale basisschool die voor al haar leerlingen maximale ontwikkelingskansen wil ontplooien. We willen dat leerlingen een positief zelfbeeld ontwikkelen, met hun sterke en minder sterke punten. De leerlingen moeten vertrouwen in zichzelf hebben. We gaan uit van kwaliteiten en talenten van leerling en leerkracht. We hebben hoge verwachtingen van alle leerlingen en alle medewerkers. We spreken ons vertrouwen uit over wat kinderen kunnen en waarbij kinderen leren verantwoordelijk te zijn voor hun eigen leerproces. Het kind leert en werkt samen en dat biedt veel kansen.
1. Het kind en de leerkracht centraal op het Podium in het Veilige en Vertrouwde Kind-centrum.
2. Het kind toont zijn talenten en kwaliteiten op het Podium.
3. Het kind is eigenaar van zijn leerproces.
4. Het kind is creatief in denken en doen
5. Het kind is digitaal geletterd en mediawijs
6. Het kind leert en werkt samen en dat biedt veel kansen.
We stellen voor elke leerling een ontwikkelingsperspectief op uitgaande van de cognitieve mogelijkheden en de specifieke leerlingkenmerken. De leerling ontvangt een onderwijsarrangement dat tegemoet komt aan de onderwijsbehoeften van de leerling. We hebben hoge verwachtingen van onze leerlingen en stellen daarom hoge doelen. 
De ouders zijn bij het totale proces betrokken. Zij vormen een belangrijke schakel in de ontwikkeling van hun kind.