Jeugdgezondheidszorg GGD Zuid Limburg Basisonderwijs

Jeugdgezondheidszorg GGD Zuid Limburg Basisonderwijs 
 

Het is belangrijk dat álle kinderen en jongeren veilig, gezond en kansrijk kunnen opgroeien. De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van de GGD Zuid Limburg steunt ouders en kinderen om dit te bereiken. Al vanaf de zwangerschap tot de leeftijd van 18 jaar zetten wij alles op alles om gezondheidsproblemen te voorkomen. Daarom volgen wij tijdens verschillende gezondheidsonderzoeken de lichamelijke, geestelijke en sociale ontwikkeling van kinderen en jongeren. Ook nodigen we uw kind uit voor verschillende vaccinaties en zijn we het hele jaar door beschikbaar voor uw vragen over opgroeien, opvoeden of zorgen om uw kind. Samen bekijken we welke hulp passend is. Tot slot nemen we binnen de school deel aan overleggen waar de gezondheid en het welzijn van de kinderen wordt besproken.

Gezondheidsonderzoek
Uw kind wordt uitgenodigd voor een onderzoek rond de leeftijd van 10 jaar. Net als in de eerdere onderzoeken die uw kind heeft gehad bij de jeugdgezondheidszorg, kijken we ook nu naar groei, motoriek, spraak en sociaal-emotionele ontwikkeling. Door uw kind goed te volgen probeert de JGZ eventuele problemen op tijd op te sporen en te helpen voorkomen. Als blijkt dat uw kind extra hulp of zorg nodig heeft, kijken we samen wat daarvoor nodig is. We werken hierin nauw samen met de school en andere organisaties rondom de jeugd. De gezondheidsonderzoeken vinden plaats op een locatie van de JGZ in de gemeente van de school.

Toegestaan tijdens schooluren
Het is toegestaan om tijdens schooluren aan het gezondheidsonderzoek deel te nemen. School is op de hoogte dat deze onderzoeken plaats kunnen vinden tijdens lesuren. 

Uw informatie is erg belangrijk
U als ouder/verzorger kent uw kind het beste. Om te weten of er dingen zijn waar we extra op moeten letten, vragen we u om van tevoren een vragenlijst in te vullen. Hierin komen allerlei gezondheidsaspecten aan bod. Uiteraard gaan we zorgvuldig om met alle gegevens van u en uw kind.

Vaccinaties
BMR-vaccinatie: Kinderen geboren in 2015 kunnen in 2024 een BMR (bof, mazelen, rodehond) vaccinatie halen. Hiervoor hebben zij in het voorjaar van 2024 een uitnodiging gekregen. Mochten zij de vaccinatie gemist hebben dan ontvangen zij in het najaar van 2024 opnieuw een uitnodiging.
Kinderen geboren in 2016 en 2017 krijgen in 2025 een uitnodiging voor een BMR (bof, mazelen, rodehond) vaccinatie. Ben je ouder dan 9 jaar en heb je nog geen BMR-vaccinatie gehad, dan kun je die alsnog krijgen. Neem dan contact op met de JGZ.
DTP-vaccinatie: Kinderen geboren in 2015 kunnen in 2024 een DTP (difterie, tetanus, polio) vaccinatie halen. Hiervoor hebben zij in het voorjaar van 2024 een uitnodiging gekregen. Mochten zij de vaccinatie gemist hebben dan ontvangen zij in het najaar van 2024 opnieuw een uitnodiging.
Vanaf 2025 wordt het moment van vaccineren met de DTP-vaccinatie verzet. Kinderen ontvangen op de leeftijd van 14 jaar een uitnodiging voor de DTP-vaccinatie. Deze verandering geldt voor kinderen geboren vanaf 1 januari 2016.
Heb jij eerder een uitnodiging voor een DTP-vaccinatie ontvangen en heb jij deze nog niet gehaald? Dan kun je die alsnog krijgen. Of weet je dit niet zeker? Neem dan contact op met de JGZ.
HPV-vaccinatie: Jongens en meisjes krijgen in het jaar dat ze 10 jaar worden de HPV-vaccinatie tegen verschillende vormen van kanker. Ben je ouder dan 10 jaar en heb je nog geen HPV-vaccinatie gehad, dan kun je die alsnog krijgen. Neem dan contact op met de JGZ.
Meningokokken ACWY-vaccinatie: Jongens en meisjes krijgen in het jaar dat ze 14 worden, een vaccinatie tegen meningokokken, typen A, C, W en Y aangeboden. Ben je tussen 15 en 18 jaar en heb je nog geen vaccinatie gehad, dan kun je die alsnog krijgen. Neem dan contact op met de JGZ.

Voor meer informatie over het vaccinatieschema bekijkt u https://rijksvaccinatieprogramma.nl/vaccinaties/vaccinatieschema
 
MijnKinddossier
Jeugdgezondheidszorg GGD Zuid Limburg werkt met MijnKinddossier. Dit is een online ouderportaal waarmee u zicht hebt op de zorg van uw kind bij JGZ.
In MijnKinddossier kunt u als ouder tot uw kind 12 jaar is op elk gewenst moment:

  • Groeidiagrammen en het vaccinatieschema inzien
  • Het door JGZ gegeven advies nalezen
  • Betrouwbare opvoedinformatie lezen


Vragen of zorgen?
Heeft u vragen over de ontwikkeling of het gedrag van uw kind?
We zijn aangesloten bij het landelijke platform GroeiGids www.groeigids.nl. In de GroeiGids App vindt u informatie over gezond opgroeien en opvoeden per levensfase. De landelijke GroeiGids Ouderchat is voor ouders met kinderen van 0-12. U kunt hier anoniem vragen stellen aan een jeugdverpleegkundige. U kunt hier geen afspraken maken of verzetten.
Maakt u zich zorgen over de ontwikkeling van uw kind? Of wilt u een afspraak maken of verzetten? Neem dan contact met ons op.
 
Bent u een ouder met kinderen in de leeftijd van 0 t/m 18 jaar zonder vaste verblijfplaats? Ook dan kunt u altijd gebruik maken van de Jeugdgezondheidzorg. U kunt bij ons altijd terecht voor o.a. vragen over opgroeien en opvoeden, vaccinatie en het periodieke lichamelijk onderzoek. Indien uw kind ziek is dient u hiervoor contact op te nemen met de huisarts.

Team JGZ Heuvelland
T:    088 - 880 5044
www.ggdzl.nl/jgzcontact
www.ggdzl.nl